Vlaamse Post na één jaar perfect op schema

Omzet overtreft eerdere verwachtingen

Gestart in september 2012, kan Vlaamse Post tevreden terugblikken op haar eerste werkjaar. De cijfers liegen er niet om en overtreffen zelfs de gestelde doelen. Manuel Stuyts, afgevaardigd bestuurder van Vlaamse Post, is dan ook een tevreden man.

“Meteen na onze start, was de respons die we kregen vanuit de bedrijfswereld erg hoopgevend. Terwijl we intern vooral de focus legden bij de uitbouw van ons werkterrein, het opnieuw vanaf nul in kaart brengen van elke gemeente en provincie, mochten we tot onze vreugde vaststellen dat heel wat bedrijven en officiële instanties (gemeentes, red.) uit zichzelf de overstap maakten naar Vlaamse Post. De ene onderneming omwille van onze hogere accuraatheid, de andere misschien uit interesse voor de nieuwkomer op de Belgische postmarkt, wie zal het zeggen. Feit is dat de toeloop van klanten een constante bleef tijdens ons eerste jaar”, aldus Manuel Stuyts..

“Het uitgestippelde budget voor het eerste jaar werd niet alleen behaald maar ook overtroffen” – Luc Van den Wijngaert, financieel verantwoordelijke, Vlaamse Post

“Hetgeen zich dan ook vertaalt in de eerste, voorlopige cijfers”, dixit Luc Van den Wijngaert, financieel verantwoordelijke voor Vlaamse Post. “Het behalen van een break-even-situatie op het einde van het eerste boekjaar, zijnde 31 december van dit jaar, is zeer reëel. Het uitgestippelde budget voor het eerste jaar werd niet alleen behaald maar ook overtroffen. Zo wordt bijvoorbeel de gebudgetteerde omzet met net geen twintig procent overschreden”.

-14 september 2013-