Print en papier zijn dé natuurlijke keuze voor krachtige communicatie

Print en papier zijn reeds 2000 jaar het communicatiemedium bij uitstek. In een multimediale wereld kan print nog steeds effectief zijn en, indien op een verantwoordelijke manier gebruikt, uiterst duurzaam. 

Er doen vele  mythes  de  ronde  over  de  papierindustrie  en  hoe  schadelijk  deze  wel  niet  is  voor  het  milieu.  Vlaamse Post toont aan dat papier en drukwerk wel degelijk een attractief, praktisch en duurzaam communicatiemedium is.

Mythe 1: De Europese bossen slinken in aantal en oppervlakte.
FEIT: De bossen in Europa dikken aan met een gemiddelde van 1500 voetbalvelden per dag, tussen 2005 en 2015 kwam er 44.000 km2 bos bij.

Mythe 2: Aangelegde bossen zijn slecht voor het milieu.
FEIT: Goed gemanagede, aangelegde bossen verminderen de druk op natuurlijke bossen en kunnen nog vele andere voordelen betekenen voor het milieu en de mens (recreatie, huisvesting van dieren, tegengaan erosie, landelijke ontwikkeling).

Mythe 3: Papier is schadelijk voor het milieu.
 FEIT: Papier is één van de weinige echt duurzame producten. Papier is gemaakt van hout, een natuurlijk en hernieuwbaar materiaal.

Mythe 4: Papierproductie is dé grote oorzaak van globale broeikasgasuitstoot.
FEIT: Het meeste van de energie is herbruikbaar en   de koolstofintensiteit is verrassend laag (slechts 1% van de globale CO2 uitstoot).

Mythe 5: Alleen gerecycleerd papier zou mogen gebruikt worden.
FEIT: Vezels van nieuwe geplante bomen in duurzaam gemanagede wouden zijn noodzakelijk om de hernieuwbare papiercyclus te onderhouden.

Mythe 6: Print en papier zijn zeer schadelijke producten.
FEIT: Papier is één van de meest gerecycleerde producten in de wereld. Zo werd 72% van het papier gerecycleerd in Europa in 2014.

Mythe 7: Elektronische communicatie is veel milieuvriendelijker dan drukwerk.
FEIT: Elektronische communicatie is niet zo. Zo zorgt de  snelgroeiende  elektronische industrie voor 41 miljoen ton in e-afval van goederen zoals computers en smartphones.

Mythe 8: Digitaal wordt door consumenten altijd verkozen als manier van communicatie.
FEIT: Veel  consumenten  verkiezen  nog  steeds de papier gerelateerde versie van communicatie. Digitale communicatie is vaak eerder een voor de hand liggende of gemakkelijkheidsoplossing.

Mythe 9: Verpakkingen zijn schadelijk onnodig
FEIT: Papieren verpakkingen beschermen de goederen, verminderen het afval en zijn herbruikbaar (80% wordt gecollecteerd voor recycling). Zo zijn bosbouw, papier en verpakkingen bij de meest duurzame industrieën die er bestaan.

Origineel artikel gepubliceerd in KMO-Insider